terenbud.pl

Blog tematyczny o dekoracjach domowych oraz projektowaniu ogrodu

Dom

Czy można murować jeszcze ściany jednowarstwowe?

Czy można murować jeszcze ściany jednowarstwowe?

Początek roku 2021 przyniósł kolejną zmianę „Warunków Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”, skrótowo określanych jako WT 2021. Zaktualizowana wersja przepisów ponownie zaostrza graniczne współczynniki przenikania ciepła m.in. dla przegród zewnętrznych. Jest to już trzecie z kolei zaostrzenie, poprzednie miały miejsce w 2014 i 2017 roku. Czy taka modyfikacja przepisów doprowadziła do tego, że obecnie niemożliwe jest wznoszenie ścian zewnętrznych jednowarstwowych? Nic podobnego!

Jakie zmiany wniosły WT 2021?

Ostatnia aktualizacja Warunków Technicznych spowodowała, że wszystkie nowo wybudowane obiekty mają podwyższone wymagania w zakresie energooszczędności.. Zaostrzenia widoczne są przede wszystkim w dwóch głównych zakresach:

  • Zmniejszył się maksymalny graniczny współczynnik przenikania ciepła elementów budynku (w tym ścian zewnętrznych).
  • Zmniejszyło się maksymalne graniczne zapotrzebowanie budynków na energię nieodnawialną (energię pierwotną).

Poziom zmian osiągnięty z dniem 1 stycznia 2021 jest na ten moment ostatnim planowanym poziomem zmian prawodawstwa cyklicznie zachodzących od 2014 roku.

Współczynnik przenikania ciepła ścian zewnętrznych?

Graniczna wartość przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych przed rokiem 2014 wynosiła 0,30 W/(m2·K), wymóg obecny dla tych przegród, to współczynnik na poziomie 0,20 W/(m2·K). Współczynnik zatem został zaostrzony w sposób znaczący, co rodzi pytanie czy popularna w poprzednich latach zewnętrzna ściana jednowarstwowa (pozbawiona warstwy izolacji termicznej) jest wciąż możliwa do realizacji.

Ściana jednowarstwowa spełniająca warunki WT 2021

Zmniejszenie w 2021 roku o 1/3 (w porównaniu do wartości bazowej) współczynnika przenikania ciepła Umax dla przegród zewnętrznych, nie spowodowało całkowitego wyeliminowania ścian jednowarstwowych, wciąż można je z powodzeniem murować. W tym celu należy jednak wybrać do realizacji prac materiały o odpowiednich parametrach.

Do wzniesienia ściany jednowarstwowej o odpowiednio niskim współczynniku U można wykorzystać np. bloczki H+H TERMO. Są to elementy z betonu komórkowego najniższych klas gęstości. Niska gęstość materiału znajduje odzwierciedlenie w bardzo korzystnych (niskich) wartościach współczynnika przewodzenia ciepła. Ściany jednowarstwowe zewnętrzne z betonu komórkowego H+H TERMO będą odznaczać się niskim poziomem współczynnika przenikania ciepła.

Na przykład, wykorzystując do wymurowania ściany jednowarstwowej bloczki TERMO H+H Gold+ o szerokości 480 mm, można otrzymać przegrodę charakteryzującą się współczynnikiem przenikania ciepła U = 0,19 W/(m2·K).

https://www.hplush.pl/wytrzymalosc

Udostępnij