© Michał Bugajny / Teren-Bud Sp. z o.o. | Ostatnia aktualizacja: 04.2011. | Designed with Xara Web Designer
Trisoplast ®
Modyfikowane uszczelnienie mineralne
TRISOPLAST - mineralne uszczelnienie, będące
zamiennikiem tradycyjnej gliny. Produkowane na bazie
bentonitu, wypełniacza - który stanowić mogą materiały
takie jak: piasek, masy formierskie stosowane przy
wytopach w przemyśle metalurgicznych oraz inne
materiały, które uzyskają dopuszczenie do zastosowania
oraz odpowiedniego polielektolitu. Zamiennik powszechnie
zalecanego uszczelnienia z trójwarstwowej wałowanej
gliny. Dający się układać na skarpach o pochyleniu 1:2
a nawet jeszcze bardziej stromych.Ze względu na
ogromne zapotrzebowanie ilościowe produkowany jest
w instalacjach produkcyjnych budowanych przy placu
budowy.
Zalety
najdłuższa żywotność ze wszystkich mineralnych i
syntetyczno-mineralnych barier,
całkowita obojętność wobec naturalnego środowiska,
odporność na zewnętrzne warunki atmosferyczne,
nieprzebijalność przez korzenie,
odporność na działanie czynników agresywnych
chemicznie,
bardzo dobre własności mechaniczne i wytrzymałościowe,
możliwość wykorzystania miejscowego piasku lub innych materiałów sypkich,
szybka produkcja i łatwa instalacja.
mozliwość instalacji na stromych skarpach.
Zastosowanie
- uszczelnienie wysypisk odpadów komunalnych, przemysłowych i chemicznych,
- uszczelnienie lagun osadczych,zbiorników wodnych, koryt kanałów, rekreacyjnych
zbiorników wodnych,
- rekultywacja składowisk odpadów komunalnych, przemysłowych i chemicznych,
Instalacja
Instalacja Trisoplast-u jest prosta. Wymaga jednak zachowania wszelkich procedur,
które obowiązują w trakcie instalacji. Począwszy od rozścielania materiału aż do jego
zagęszczenia. Podstawowym urządzeniem jest koparka o długim wysięgniku z szeroką
łyżką. Zagęszczanie prowadzone może być za pomocą różnych urządzeń:
- walcem samojezdnym,
- walcem ciągniętym na linie,
- ręczną zagęszczarką.