© Michał Bugajny / Teren-Bud Sp. z o.o. | Ostatnia aktualizacja: 04.2011. | Designed with Xara Web Designer
WYKAZ OBIEKTÓW USZCZELNIONYCH GEOMEMBRANAMI
wybrane składowiska odpadów komunalnych i przemysłowych
Lp.
Opis obiektu
Powierzchnia
uszczelnienia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
Składowisko odpadów komunalnych w Trawnikach k. Lublina
materiał uszczelnieniowy HDPE 1,0 mm
Składowisko odpadów przemysłowych dla POLIFARB SA
materiał uszczelnieniowy HDPE 2,0 mm
Składowisko odpadów komunalnych w Suwałkach
materiał uszczelnieniowy HDPE 1,0 mm
Składowisko odpadów komunalnych w Kietrzu
materiał uszczelnieniowy HDPE 1,0 mm
Składowisko odpadów komunalnych w Szczytnie
materiał uszczelnieniowy HDPE 1,5 mm
Składowisko odpadów komunalnych w Poniatowej
materiał uszczelnieniowy HDPE 1,0 mm
Składowisko odpadów komunalnych w Pustkowie
materiał uszczelnieniowy HDPE 1,0 mm i 2,0 mm
Składowisko odpadów komunalnych w Mielcu
materiał uszczelnieniowy HDPE 1,0 mm i 1,5 mm
Składowisko odpadów komunalnych w Kędzierzynie - Koźlu
materiał uszczelnieniowy HDPE 1,0 mm
Składowisko odpadów komunalnych w Cedyni
materiał uszczelnieniowy HDPE 1,5 mm
Składowiska odpadów poprodukcyjnych w Pawłówku
materiał uszczelnieniowy HDPE 1,0 mm, HDPE 1,5 mm, VFPE 1,0 mm
Składowisko odpadów komunalnych w Krzywdzie
materiał uszczelnieniowy HDPE 1,5 mm
Składowisko odpadów komunalnych w Paszczynie
materiał uszczelnieniowy HDPE 1,0 mm i 1,5 mm
Składowisko odpadów komunalnych w Konarzynach
materiał uszczelnieniowy HDPE 1,0 mm i 1,0 mm
Składowisko odpadów komunalnych w Ostrowie Lubelskim
materiał uszczelnieniowy HDPE 1,5 mm
Składowisko odpadów komunalnych w Lubotyniu
materiał uszczelnieniowy HDPE 1,0 mm
Składowisko odpadów komunalnych w Latowiczach
materiał uszczelnieniowy HDPE 1,0 mm
Składowisko odpadów komunalnych w Osieku
materiał uszczelnieniowy HDPE 1,0 mm
Składowisko odpadów przemysłowych Wiskord w Szczecinie
materiał uszczelnieniowy HDPE 1,5 mm
Składowisko odpadów przemysłowych w Lublinie
materiał uszczelnieniowy HDPE 0,75 mm
Składowisko odpadów komunalnych w Ińsku
materiał uszczelnieniowy HDPE 1,5 mm
Składowisko odpadów komunalnych w Lulkowie
materiał uszczelnieniowy HDPE 1,5 mm
Składowisko odpadów komunalnych w Wilkowie
materiał uszczelnieniowy HDPE 1,0 mm
Składowisko odpadów przemysłowych w Płaszczycy
materiał uszczelnieniowy HDPE 1,0 mm, HDPE 1,5 mm, VFPE 1,0 mm
Składowisko odpadów przemysłowych w Giżynie
materiał uszczelnieniowy HDPE 1,0 mm, HDPE 1,5 mm
Składowisko odpadów przemysłowych w Pasvalio r.sav
materiał uszczelnieniowy HDPE 1,0 mm, HDPE 1,5 mm, VFPE 1,0 mm
Składowisko odpadów komunalnych w Osinie
materiał uszczelnieniowy HDPE 1,0 mm
Składowisko odpadów w Paszczynie
materiał uszczelnieniowy HDPE 1,0 mm, HDPE 1,5 mm
Składowisko odpadów komunalnych w Stalowej Woli
materiał uszczelnieniowy HDPE 2,0 mm
Składowisko odpadów azbestowych w Lublinie
materiał uszczelnieniowy HDPE 0,75 mm
Składowisko odpadów komunalnych w Markuszowie
materiał uszczelnieniowy HDPE 1,0 mm
Składowisko odpadów komunalnych w Gorzowie
materiał uszczelnieniowy HDPE 1,5 mm
Składowisko odpadów przemysłowych w Szczecinie
materiał uszczelnieniowy HDPE 0,75 mm, HDPE 2,0 mm
Składowisko odpadów komunalnych w Urzędowie
materiał uszczelnieniowy HDPE 1,5 mm
Kompostownia w Opolu
materiał uszczelnieniowy HDPE 1,5 mm
Składowisko odpadów przemysłowych w Pile dla POLAM-u
materiał uszczelnieniowy HDPE 0,75 mm,1,5 mm, 2,0 mm
Składowisko odpadów przemysłowych w Gorzowie
materiał uszczelnieniowy HDPE 1,5 mm
Składowisko odpadów komunalnych w Iłowej
materiał uszczelnieniowy HDPE 2,0 mm
Składowisko odpadów komunalnych w Michowie
materiał uszczelnieniowy HDPE 1,5 mm
Składowisko odpadów przemysłowych w Kujankach
materiał uszczelnieniowy HDPE 1,5 mm
Składowisko odpadów przemysłowych w Wielichowie
materiał uszczelnieniowy HDPE 1,0 mm, 1,5 mm
Zbiornik na odpady poprodukcyjne Norre Alslev
Zbiornik na odpady poprodukcyjne w Silistra
Zbiornik na odpady poprodukcyjne w Świelinie
materiał uszczelnieniowy HDPE 1,0 mm, 1,5 mm, VFPE 1,0 mm
Zbiornik na odpady poprodukcyjne w Radowie
materiał uszczelnieniowy HDPE 1,0 mm, 1,5 mm, VFPE 1,0 mm
Zbiornik na odpady poprodukcyjne w Miętnie
materiał uszczelnieniowy HDPE 1,0 mm, 1,5 mm, VFPE 1,0mm
Zbiornik na odpady poprodukcyjne w Tollose
Zbiornik na odpady poprodukcyjne w Starogardzie Gdańskim
materiał uszczelnieniowy HDPE 0,75 mm, 1,5 mm, VFPE 1,0 mm
Zbiornik na odpady poprodukcyjne w Janowcu Wielkopolskim
materiał uszczelnieniowy HDPE 1,0 mm, 1,5 mm, VFPE 1,0 mm
Zbiornik na odpady poprodukcyjne w Ile
materiał uszczelnieniowy HDPE 1,0 mm, 1,5 mm, VFPE 1,0 mm
Zbiornik na odpady poprodukcyjne w Miętnie
materiał uszczelnieniowy HDPE 1,0 mm, 1,5 mm, VFPE 1,0 mm
Zbiornik na odpady poprodukcyjne w Czarnowęsach
materiał uszczelnieniowy HDPE 1,0 mm, 1,5 mm, VFPE 1,0 mm
Zbiornik na odpady poprodukcyjne w Veliky Novgorod
materiał uszczelnieniowy HDPE 1,0 mm, 1,5 mm, VFPE 1,0 mm
Zbiornik na odpady poprodukcyjne w Uniechówku proj. 2
materiał uszczelnieniowy HDPE 1,0 mm, 1,5 mm, VFPE 1,0 mm
Zbiorniki na odpady poprodukcyjne i przy biogazowni w Nacławiu
materiał uszczelnieniowy HDPE 1,5 mm, 1,0 mm, VFPE 1,0 mm
Zbiornik przy biogazowni w Świelinie
materiał uszczelnieniowy HDPE 1,5 mm, 1,0 mm
Zbiornik na odpady poprodukcyjne w Uniechówku proj. 1
materiał uszczelnieniowy HDPE 1,0 mm, 1,5 mm, VFPE 1,0 mm
Zbiornik przy biogazowni w Uniechówku
materiał uszczelnieniowy HDPE 1,5 mm, 1,0 mm
38 600 m2
8 000 m2
6 000 m2
26 000 m2
12 000 m2
38 000 m2
35 000 m2
30 000 m2
17 000 m2
13 900 m2
16 600 m2
10 560 m2
17 555 m2
92 000 m2
40 000 m2
108 000 m2
13 800 m2
125 500 m2
30 000 m2
14 215 m2
29 660 m2
5 600 m2
8 000 m2
5 100 m2
5 500 m2
7 000 m2
6 200 m2
4 800 m2
5 370 m2
7 890 m2
6 146 m2
8 063 m2
6 802 m2
36 000 m2
13 500 m2
20 000 m2
6 000 m2
15 000 m2
5 370 m2
4 370 m2
10 000 m2
3 500 m2
4 260 m2
5 000 m2
5 200 m2
3 000 m2
3 300 m2
10 500 m2
6 000 m2
1 800 m2
13 500 m2
2 x 15 000 m2
2 x 15 000 m2
3 200 m2
4 300 m2
6 800 m2
4 000 m2
31 000 m2
10 000 m2
15 000 m2
11 200 m2
14 000 m2
13 400 m2
30 000 m2
30 000 m2
30 000 m2
30 000 m2
17 500 m2
120 000 m2
30 000 m2
2 x 18 000 + 9 000
+ 10 500 m2
7 000 m2
7 000 m2
2 000 m2
2 x 6 000 m2
Lp.
Opis obiektu
Powierzchnia
uszczelnienia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
Zbiornik wodny na wody pochłodnicze w Rzeszowie
materiał uszczelnieniowy HDPE 1,0 mm
Zbiorniki oczyszczalni ścieków Lemna w Świerklańcu
materiał uszczelnieniowy HDPE 1,0 mm
Zbiornik na ścieki w Rzeczycach Wielkich
materiał uszczelnieniowy HDPE 1,0 mm
Zbiornik oczyszczalni ścieków Lemna k. Lublińca
materiał uszczelnieniowy HDPE 1,0 mm
Zbiornik oczyszczalni ścieków w Gryficach
materiał uszczelnieniowy HDPE 1,0 mm
Zbiornik na oczyszczalni ścieków w Gietrzwałdzie
materiał uszczelnieniowy HDPE 1,0 mm
Zbiornik oczyszczalni ścieków Lemna w Janowie Lubelskim
materiał uszczelnieniowy HDPE 1,0 mm
Zbiorniki szlamowe w Hucie Miedzi Głogów
materiał uszczelnieniowy HDPE 1,5 mm
Koryto kanału w Rudzie Slaskiej
materiał uszczelnieniowy HDPE 1,0 mm
Zbiornik szlamowy w Głogowie
materiał uszczelnieniowy HDPE 1,0 mm
Zbiornik oczyszczalni ścieków w Boronowie
materiał uszczelnieniowy HDPE 1,0 mm
Zbiornik oczyszczalni ścieków w Gralewie
materiał uszczelnieniowy HDPE 0,75 mm
Zbiorniki osadcze w Pyrzycach
materiał uszczelnieniowy HDPE 1,0 mm
Zbiornik wodny w Pławcach
materiał uszczelnieniowy HDPE 1,0 mm
Poletka osadcze na oczyszczalni ścieków w Goleniowie
materiał uszczelnieniowy HDPE 1,0 mm
Zbiornik oczyszczalni ścieków typu Lemna k. Rzeszowa
materiał uszczelnieniowy HDPE 1,0 mm
Zbiornik szlamowy w Skierniewicach
materiał uszczelnieniowy HDPE 1,0 mm
Zbiornik wodny w Zabużu
materiał uszczelnieniowy HDPE 1,0 mm
Zbiornik wodny w Kłodawie
materiał uszczelnieniowy HDPE 1,0 mm
Zbiornik szlamowy w Wołominie
materiał uszczelnieniowy HDPE 1,0 mm
Zbiornik oczyszczalni ścieków w Chotylubiu
materiał uszczelnieniowy HDPE 1,0 mm
Zbiornik oczyszczalni ścieków w Bujnach
materiał uszczelnieniowy HDPE 1,0 mm
Zbiornik oczyszczalni ścieków dla Purac Water
materiał uszczelnieniowy HDPE 1,0 mm
Zbiornik wodny w Reczu
materiał uszczelnieniowy HDPE 1,0 mm
Zbiornik wodny w Zakładach POLOPREN
materiał uszczelnieniowy HDPE 2,0 mm
Zbiornik oczyszczalni ścieków w Pawonkowie
materiał uszczelnieniowy HDPE 0,75 mm
Zbiornik oczyszczalni ścieków dka firmy EDER
materiał uszczelnieniowy HDPE 1,5 mm
Zbiorniki przeciwpożarowe szkółki leśnej w Tanowie
materiał uszczelnieniowy HDPE 1,0 mm
Zbiornik p.poż. w Pawłówku
materiał uszczelnieniowy HDPE 1,5 mm
Zbiornik p.poż. w Moczydłej
materiał uszczelnieniowy HDPE 1,0 mm
Zbiornik p.poż. w Danowie
materiał uszczelnieniowy HDPE 1,0 mm
Zbiornik p.poż. w Jasienicy
materiał uszczelnieniowy HDPE 1,0 mm
42 130 m2
26 000 m2
6 500 m2
11 560 m2
8 580 m2
10 800 m2
7 800 m2
11 500 m2
16 000 m2
4 460 m2
4 400 m2
6 000 m2
2 000 m2
2 720 m2
2 400 m2
6 740 m2
43 000 m2
12 000 m2
2 800 m2
4 300 m2
1 300 m2
2 800 m2
2 300 m2
1 360 m2
1 020 m2
1 000 m2
17 700 m2
1 620 m2
14 500 m2
9 500 m2
1 800 m2
2 000 m2
2 500 m2
42 000 m2
1 500 m2
ok. 300 m2
1 500 m2
wybrane oczyszczalnie ścieków i zbiorniki wodne
Lp.
Opis obiektu
Powierzchnia
uszczelnienia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Teren wokół wiertni w Gryżynach
materiał uszczelnieniowy HDPE 2,0 mm, 2,5 mm
Teren na oczyszczalni ścieków - Zielona Góra
materiał uszczelnieniowy HDPE 1,0 mm, 1,5 mm
Teren w porcie szczecińskim
materiał uszczelnieniowy HDPE 1,5 mm
Teren pod kanał - Ruda Śląska
materiał uszczelnieniowy HDPE 1,0 mm
Teren pod terminalem paliwowym w Szczecinie
materiał uszczelnieniowy HDPE 1,5mm
Teren pod terminalem paliwowym w Zielonej Górze
materiał uszczelnieniowy HDPE 1,0 mm
Teren pod zbiornikami na chemikalia w Tarnowie
materiał uszczelnieniowy HDPE 1,5 mm
Teren pod terminalem paliwowym w Świnoujściu
materiał uszczelnieniowy HDPE 1,5 mm
Stanowisko nalewaków w Trzebini
materiał uszczelnieniowy HDPE 2,0 mm
Budynek mieszkalny we Wrocławiu
materiał uszczelnieniowy HDPE 1,5 mm
Terminal paliwowy WP 3304
materiał uszczelnieniowy HDPE 0,75 mm, 2,0 mm
Zbiornik acetonu w Tarnowie
materiał uszczelnieniowy HDPE 1,0 mm,1,5 mm, HDT 1,5 mm
Fundamenty Książnicy w Szczecinie
materiał uszczelnieniowy HDPE 2,0 mm
Stacja paliw w Swinoujsciu
materiał uszczelnieniowy HDPE 2,0 mm
Stacja paliw w Chojnie
materiał uszczelnieniowy HDPE 1,0 mm, 1,5 mm
Stacja palie w Stobnie
materiał uszczelnieniowy HDPE 1,5 mm
Stacja paliw w Gryfinie
materiał uszczelnieniowy HDPE 2,0 mm
Stacja paliw w Żabiej Woli
materiał uszczelnieniowy HDPE 0,75 mm, 1,0 mm
Stacja paliw w Skwierzynie
materiał uszczelnieniowy HDPE 1,5 mm
Stacja paliw Zielona Góra
materiał uszczelnieniowy HDPE 1,0 mm, 2,0 mm
Stacja paliw Maj-POl w Chojnie
materiał uszczelnieniowy HDPE 1,0 mm
Stacja paliw w Słubicach
materiał uszczelnieniowy HDPE 1,0 mm
Stacja paliw w Gorzowie
materiał uszczelnieniowy HDPE 1,0 mm
Stacja paliw w Czepinie
materiał uszczelnieniowy HDPE 0,75 mm
Stacja paliw Apexim - Zielona Góra
materiał uszczelnieniowy HDPE 0,75 mm, 1,0 mm, 2,0 mm
Stacja paliw w Kostrzyniu
materiał uszczelnieniowy HDPE 1,0 mm
Stacja paliw w Słońsku
materiał uszczelnieniowy HDPE 0,75 mm, 1,0 mm
6 640 m2
1 340 m2
1 550 m2
5 700 m2
1 900 m2
1 200 m2
1 700 m2
3 000 m2
2 000 m2
1 500 m2
11 040 m2
3 900 m2
1 570 m2
1 200 m2
1 830 m2
1 050 m2
2 500 m2
2 500 m2
1 390 m2
1 740 m2
4 500 m2
1 000 m2
1 030 m2
1 255 m2
1 600 m2
1 000 m2
700 m2
wybrane obiekty paliwowe i inne zastosowania
28.
3 000 m2
76.
1 000 m2
77.
Zbiornik na odpady poprodukcyjne w Dobrzyniu
materiał uszczelnieniowy HDPE 1,5 mm, 1,0 mm, VFPE 1,0 mm
2 x 18 000 m2
38.
Zbiorniki p.poż. w Lipkach Wielkich i Odyńcu
materiał uszczelnieniowy HDPE 1,5mm
4 x 400 m2
29.
Stacja paliw w Koszalinie
materiał uszczelnieniowy HDPE 1,5 mm
303 m2
30.
Stacja paliw w Wałczu
materiał uszczelnieniowy HDPE 1,5 mm
160 m2
78.
Zbiornik na odpady poprodukcyjne w Pińsku
materiał uszczelnieniowy HDPE 1,5 mm
3000 m2
79.
Zbiornik na odpady poprodukcyjne w Roman
materiał uszczelnieniowy HDPE 1,5 mm
3 x 8500 m2