© Michał Bugajny / Teren-Bud Sp. z o.o. | Ostatnia aktualizacja: 04.2011. | Designed with Xara Web Designer
Zapewniamy dostawy wszystkich oferowanych produktów. Produkty te charakteryzują
się najwyższą jakością potwierdzoną przez europejskie instytuty badawcze i wydane
przez nie certyfiakty i atesty.
W naszej gamie produktów znajdują się zarówno geomembrany i geowłókniny,
jak i inne tekstylia stosowane w budownistwie i drogownictwie oraz systemy drenarskie
i uszczelnienia mineralne. Unikalną pozycję w naszej ofercie zajmuje system
monitoringu uszczelnienia DDS ®, który jest bardzo efektywny w eksploatacji wysypisk
i zbiorników. Uzupełnienie oferty stanowią drogi tymczasowe, które nieocenione są
podczas pracy ciężkiego sprzętu w trudnych warunkach.