© Michał Bugajny / Teren-Bud Sp. z o.o. | Ostatnia aktualizacja: 04.2011. | Designed with Xara Web Designer
GEOWŁÓKNINY
Geo&Tex 2000
W ramach współpracy z firmą Geo&Tex 2000 oferujemy produkty najwyższej jakości.
Do naszej dyspozycji mamy 3 fabryki o łącznej zdolności produkcyjnej 9 mln kg rocznie.
Największy zakład mieści się w San Nazario (5200 m2 magazynów i hal produkcyjnych).
Wytwarzane produkty posiadają znak jakości CE (zgodnie ze standardem Unii
Europejskiej), a zarządzanie produkcją i kontrolą jakości odbywa się w oparciu
o standard ISO 9001. Charakterystyka techniczna produkowanych (igłowanych)
geotekstyliów jest regularnie sprawdzana przez i nadzorowana przez niezależne
ośrodki badawcze, takie jak Asqual (Francja), RVS (Austria), NorGeoSpec (Norwegia).
Surowcem wyjściowym produkowanych geowłóknin jest poliester i polipropylen.
W wyniku kompleksowych procedur opartych na gręplowaniu włókien, termicznej
obróbce w zmiennych temperaturach i przeszywaniu możliwe jest otrzymanie
geowłóknin o dowolnej gramaturze z przedziału 90 do 1500 g/m2. Mechaniczne i
hydrauliczne właściwości geowłóknin zależą od jakości surowca i procesu produkcji.
Możliwa jest produkcja pod specyficzne wymagania klienta.
Geoqłókniny spełniają funkcję:
1. ochronną:
- przy budowie wysypisk komunalnych i przemysłowych, jako zabezpieczenie geomembran,
- przy budowie zbiorników wodnych i lagun osadczych uszczelnianych geosyntetykami,
- przy izolacjach konstrukcji betonowych z wykorzystaniem tworzyw sztucznych,
- przy budowie umocnień ochronnych nabrzeży piaszczystych i plaż.
2. wzmaciającą:
- przy budowie nasypów i skarp,
- przy budowie dróg i autostrad, torowisk kolejowych i tramwajowych,
- przy budowie umocnień dennych rzek i kanałów,
- przy budowie placów manewrowych i składowych.
3. separacyjno-filtracyjną:
- przy budowie wielowarstwowych systemów zabezpieczeń terenów przed skażeniem,
- przy budowie systemów drenarskich w drogownictwie i budownictwie melioracyjnym,
- przy budowie obiektów hydrotechnicznych (wały, rdzenie pirsów itp.).