© Michał Bugajny / Teren-Bud Sp. z o.o. | Ostatnia aktualizacja: 04.2011. | Designed with Xara Web Designer
GEOMEMBRANY HDPE I VFPE
Folie do uszczelniania GSE
Geomembrany są obecnie najbardziej
rozpowszechnionym geosysntetykiem
przeznaczonym do uszczelniania
obiektów komunalnych, przemysłowych
i hydrotechnicznych. Dzięki swej
wspaniałej odporności na wszelkie
substancje chemiczne i ich roztwory
wypierają inne powszechnie stosowane
folie. Instalacja geomembran polega
na rozścieleniu ich na uszczelnianym
obiekcie, a nastepnie zespawaniu
poszczególnych arkuszy w jedną
szczelną całoś©. Proponujemy Państwu
geomembrany firmy GSE w grubościach od 0,5 mm do 3,0 mm.
Arkusze łączy się poprzez zgrzewanie lub napawanie.
Zgrzewanie geomembran polega na utworzeniu dwuśladowego
kanałowego zgrzewu. Kanał umiejscowiony w zgrzewie jest
kanałem kontrolnym. Jest on zamknięty z obu stron i za pomocą
specjalnej igły jest do niego wprowadzane sprężone powietrze.
Napawanie stosowane jest zasadniczo do napraw, np. uszkodzeń
folii, zaślepianiu wycię© po testach kontrolnych lub do łączenia
poszczególnych arkuszy geomembrany, w przypadkach, gdy
metoda zgrzewania nie może by© zastosowana. Połączenia te
mogą by© sprawdzane metodą piezoelktryczną lub próżniową.
Zastosowanie: