© Michał Bugajny / Teren-Bud Sp. z o.o. | Ostatnia aktualizacja: 04.2011. | Designed with Xara Web Designer
GEOLOCK ®
Pionowe ekrany z geomembrany HDPE
Geolock jest pionową, plastikową przegrodą szczelną
wykonaną z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE)
specjalnie instalowaną w celu niedopuszczenia
do rozprzestrzenienia się zanieczyszczonych cieczy,
gazów i wód gruntowych z terenów skażonych, takich
jak: kompleksy przemysłowe, składowiska i wysypiska
śmieci.
Geolock ® znajduje zastosowanie, gdy dostępne metody
likwidacji skażonych gruntów przy zastosowaniu odnowy
biologicznej, parowania lub spalania, są metodami
drogimi i nie zawsze ekonomicznie uzasadnionymi.
W wielu przypadkach metoda ich oczyszczania nie jest
jeszcze znana. Najbardziej praktycznym rozwiązaniem w tej sytuacji jest całkowite
odcięcie skażonych terenów, poprzez instalację pionowej przegrody, uniemożliwiającej
migrację zanieczyszczeń do momentu wynalezienia bardziej opłacalnych metod
utylizacji.
Jest to system opatentowany przez firmy Geotechnics i Cofra, który pomyślnie został
zastosowany w wielu krajach na całym świecie.