© Michał Bugajny / Teren-Bud Sp. z o.o. | Ostatnia aktualizacja: 04.2011. | Designed with Xara Web Designer
GEOFLEX ®
Grodzice z PCV
Grodzice Geoflex ® z PCV są stosowane jako zamienik
wykończeń nabrzeży portowych i przystani, do których stosuje
się twarde, tropikalne drewno.
Grodzice te kształtem przypominają tradycyjne stalowe ścianki
Larsena.
Geoflex ® jest profilem wykonanym w całości z polichlorku
winylu, który posiada właściwości powodujące, że jest on
cennym materiał, z uwagi, że jest:
- odporny na zmienne warunki atmosferyczne,
- odporny na przebicia korzeniami,
- nieszkodliwy dla środowiska,
- odporny na promienie UV,
- łatwy w instalacji,
- wytrzymały,
- nie ulega korozji,
- ekologiczny - uszkodzone odzyskane elementy mogą by©
przetworzone,
- przystępny cenowo.
Instalacja:
- metodą wibracyjną przy pomocy urządzenia wibracyjnego,
- metodą pneumatyczną przy pomocy młota pneumatycznego,
- metodą wciskania przy pomocy koparki.
Do łączenia elementów stosuje się specjalną
uszczelkę.
Zastosowanie:
- zabezpieczanie nabrzeży portowych i przystani
jachtowych,
- umacnianie wałów przeciwpowodziowych, brzegów
rzek i kanałów,
- jako zamiennik drewna impregnowanego
i tropikalnego przy ścianach odcinających
i przepławkach w zaporach.
Grodzice Geoflex ® uzyskały atest PZH.